Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artikain

Klassificering: 1

Preparat: Septocaine, Septocaine forte, Ubistesin, Ubistesin forte

ATC kod: N01BB58

Substanser: artikain, artikainhydroklorid

Bedömning

Artikain kan utan risk för fosterskador användas under graviditet.

Bakgrund

Artikain kan utan ökad risk för missbildningar användas under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder angivit exponering för artikain i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.