Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Asfotas alfa

Klassificering: 2

Preparat: Strensiq

ATC kod: A16AB

Substanser: asfotas alfa

Bedömning

Det saknas erfarenhet av behandling med asfotas alfa under graviditet. Användning bör därför ske med viss försiktighet. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ påverkan på fostret.

Bakgrund

Läkemedlet används som enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi och främjar mineraliseringen av skelettet. Ingen erfarenhet finns av behandling under graviditet. Djurstudierna är bristfälliga men har inte visat några skadliga effekter på fostren. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inga uppgifter om det finns någon kvinna som har använt läkemedlet under graviditet.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Strensiq. Public Assessment Report 2015-10-25. Tillgänglig från https://goo.gl/iETTwQ

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter