Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Asparaginas

Klassificering: 3

Preparat: Asparaginase, Erwinase, Erwinase OPI, Erwinase®

ATC kod: L01XX02

Substanser: krisantaspas

Bedömning

Asparaginas/krisantaspas skall inte användas under graviditet om detta är möjligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenhet saknas av sådan behandling och substansen har haft negativ fosterpåverkan i djurförsök. Om exponering skett i tidig graviditet skall remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Asparaginas/krisantaspas innehåller ett enzym, som ingriper i maligna cellers metabolism, och används vid leukemi. Läkemedlet verkar genom att bryta ned aminosyran L-asparagin vilket minskar tillväxten av cancerceller. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas till stor del och inga rapporter om användning i tidig graviditet, har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har en ökad risk för fosterdöd och missbildningar setts i terapeutiska doser. Det är dock oklart vilken betydelse fynden har hos människa, men användning under graviditet ska, om möjligt, undvikas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen uppgiven exponering för asparaginas/krisantaspas.

Uppdaterat: 2017-09-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. EMA. CHMP. Oublic Assessment Report. Erwinase 2015-09-14. Tillgänglig från: https://db.cbg-meb.nl/Pars/h16986.pdf
  2. Briggs G, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th ed; 2015.

Författare: Ulrika Nörby, Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter