Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ataluren

Klassificering: 2

Preparat: Translarna

ATC kod: M09AX03

Substanser: ataluren

Bedömning

Ataluren bör inte användas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Ataluren är utvecklat för att behandla genetiska sjukdomar orsakade av så kallade nonsensmutationer. Substansen verkar troligen genom att underlätta avläsning av den genetiska koden, vilket  mutationerna annars förhindrar. Godkänd indikation är Duchennes muskeldystrofi, där behandlingen möjliggör framställning av normalt dystrofin.

Ingen erfarenhet finns av behandling med ataluren under graviditet. I djurförsök har läkemedlet inte haft någon negativ fosterpåverkan i de doser som används i klinisk behandling.
 

Uppdaterat: 2016-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Translarna. Public Assessment Report 2014-05-22. https://goo.gl/O4XzU4
  2. Läkemedelsverket. Monografi 2015-10-12. https://goo.gl/hVHH8t

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter