Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atazanavir

Klassificering: 2

Preparat: Atazanavir Krka, Atazanavir Mylan, Atazanavir STADA, Atazanavir Teva, EVOTAZ, Reyataz®

ATC kod: J05AE08, J05AR15

Substanser: atazanavir, atazanavirsulfat

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Atazanavir kan ges om detta bedöms vara lämplig behandling men data är begränsade när det gäller användning till gravida.

Bakgrund

Indikationen för atazanavir är HIV-1 infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för överföring av smitta från kvinnan till barnet. Det finns endast sparsamt med data över risken för fosterskada med atazanavir. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 31 barn vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed
  2. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.