Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atosiban

Klassificering: 1

Preparat: Atosiban Accord, Atosiban Stragen, Atosiban SUN, TRACTOCILE

ATC kod: G02CX01

Substanser: atosiban, atosibanacetat

Bedömning

Adekvat användning av atosiban innebär ingen känd risk för fosterskada.

Bakgrund

Atosiban är en oxytocinantagonist som används för att stoppa prematura värkar under perioden 24-33 fulla graviditetsveckor. Under denna period kan inga missbildningar uppstå och det finns inga hållpunkter för att andra skador på fostret kan ske.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.