Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atropin

Klassificering: 1

Preparat: Atox Combopen, ATOX ComboPen, Atropin AB Unimedic, Atropin Bausch & Lomb, Atropin Mylan, Atropin Stragen, Atropine SDU Faure, Atropin-POS, Atropinsulfat, Enlon-Plus, Isopto®-Atropin, Lomotil, Lomotil Mercury, Palladon Comp, Reasec

ATC kod: A03BA, A03BA01, A07DA, A07DA01, N02AG04, S01FA01, V03, V03AB, V04C

Substanser: atropin, atropinsulfat (monohydrat)

Bedömning

Det finns inga risker med systemisk användning av atropin under graviditet.

Bakgrund

Atropin används systemiskt som injektionsvätska eller tabletter och finns även som kombinationspreparat med bland annat hydromorfon. Flera rapporter finns i litteraturen som visar avsaknad av teratogen effekt av atropin. Ett material omfattade 401 kvinnor, som använt atropin i första trimestern, utan att någon riskökning sågs för missbildningar.

Användning av atropin i ögondroppar kan inte innebära någon teratogen risk. Antikolinerga läkemedel i allmänhet har med få undantag (dicyklomin) inte satts i samband med teratogena effekter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra kvinnor som angett systemisk exponering för preparat innehållande enbart atropin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Mödrar till 35 barn har rapporterat användning av ögondroppar med atropin under graviditeten – ett av barnen hade en missbildning (mot 0-1 förväntat). Barnet hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2018-05-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.