Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aviptadil

Klassificering: 2

Preparat: Invicorp

ATC kod: G04BE30

Substanser: aviptadil

Bedömning

Aviptadil använt vid erektionssvårigheter hos mannen kan knappast öka risken för fosterskada. Användning av gravida kvinnor bör undvikas då erfarenhet saknas. En eventuell individuell riskökning är dock inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har exponerats för aviptadil i tidig graviditet.

Bakgrund

Aviptadil (vasoaktiv intestinal polypeptid) ingår tillsammans med alfablockeraren fentolamin i ett preparat för intrakavenös injektion vid erektil dysfunktion. Det är inte sannolikt att fostret skulle kunna påverkas vid ett samlag där mannen har använt läkemedlet.

Det saknas data över eventuell användning av aviptadil av gravida kvinnor på andra indikationer, varför sådan användning bör undvikas. Aviptadil, har provats vid behandling av bland annat pulmonell hypertension, då inte i kombination med fentolamin. Kombinationen vasoaktiv intestinal polypeptid med alfablockeraren fentolamin borde annars kunna ge blodtrycksfall. Djurstudier av aviptadils fosterpåverkan saknas. För information om fentolamin, se detta dokument.
 

Uppdaterat: 2016-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Dinsmore WW, Wyllie MG. Vasoactive intestinal polypeptide/phentolamine for intracavernosal injection in erectile dysfunction. BJU Int. 2008;102:933-7. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter