Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelastin

Klassificering: 1

Preparat: Dymista, Lastin®

ATC kod: R01AC03, R01AD58, S01GX07

Substanser: azelastin, azelastinhydroklorid

Bedömning

Azelastin ögondroppar eller nässpray kan användas utan ökad risk för fostret i normal dosering.

Bakgrund

Azelastin används vid allergisk rinit i form av nässpray och ögondroppar. Användning av ögondropparna ger mycket låga plasmakoncentrationer medan viss systemisk absorption sker efter tillförsel som nässpray. Det är dock osannolikt att detta skulle kunna påverka fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta barn, vars mödrar angivit användning av azelastin som nässpray i tidig graviditet – barnen hade ingen missbildningsdiagnos. Ett enda fall med exponering för azelastin i ögondroppar finns i registret – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter