Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelinsyra

Klassificering: 1

Preparat: Finacea, Finacea®, Skinoren®

ATC kod: D10AX03

Substanser: azelinsyra

Bedömning

Azelinsyra för aknebehandling kan utan risk för fosterskada användas under graviditet, i normal dosering.

Bakgrund

Azelainsyra används utvärtes vid aknebehandling. En låg systemisk absorption sker och det är inte sannolikt att nivåer som eventuellt skulle kunna leda till fosterpåverkan kan uppstå vid normal användning. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 118 barn vars mödrar rapporterat användning av azelainsyra i tidig graviditet. Två barn hade någon missbildningsdiagnos (mot 2-3 förväntade).

Uppdaterat: 2019-10-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter