Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azitromycin

Klassificering: 2

Preparat: Azithrocare, Azithromycin 2care4, Azithromycin Actavis, Azithromycin Jubilant, Azithromycin Krka, Azithromycin Mylan, Azithromycin Orifarm, Azithromycin Sandoz, Azithromycin STADA, Azitromax, Azitromycin Ebb

ATC kod: J01FA10

Substanser: azitromycin, azitromycin (dihydrat), azitromycin (monohydrat)

Bedömning

Erfarenheten av azitromycin under graviditeten är relativt begränsad, varför behandling under tidig graviditet bör ske återhållsamt. Preparatet har likheter med erytromycin, som har knutits till en liten överrisk för lindriga hjärtfel. En eventuell riskökning är dock så låg att det inte finns anledning till oro om azitromycin har använts i tidig graviditet.

Bakgrund

Användning i tidig graviditet av azitromycin har inte säkert kunnat knytas till någon ökad risk för missbildning [1-3], men en annan makrolid, erytromycin, har misstänkts kunna orsaka lindriga hjärtfel. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner, som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 94 barn, vars mödrar uppgivit användning av azitromycin i tidig graviditet – tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot två förväntat. Ett av barnen hade en hjärtmissbildning, en pulmonalisstenos.

Uppdaterat: 2018-10-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Bérard A, Sheehy O, Zhao JP, Nordeng H. Use of macrolides during pregnancy and the risk of birth defects: a population-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015;24:1241-8. PubMed
  2. Bar-Oz B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M, Clementi M, Di Gianantonio E, de Vries L et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012;35:589-98. PubMed
  3. Sarkar M, Woodland C, Koren G, Einarson AR. Pregnancy outcome following gestational exposure to azithromycin. BMC Pregnancy Childbirth 2006;6:18. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.