Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azitromycin – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Azasite, Azyter

ATC kod: S01AA26

Substanser: azitromycin, azitromycin (dihydrat), azitromycin (monohydrat)

Bedömning

Azitromycin kan utan ökad risk för fostret användas som ögondroppar i normal dosering.

Bakgrund

Vid behandling med azitromycin som ögondroppar i normal dosering är upptaget i kroppen försumbart. Läkemedlet kan därför användas under graviditet utan risk för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter