Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bacitracin

Klassificering: 1

Preparat: Altabactin

ATC kod: D06AX

Substanser: bacitracin, zinkbacitracin

Bedömning

Bacitracin kan utan risk användas under graviditet vid lokalbehandling.

Bakgrund

Bacitracin används oftast tillsammans med andra antibiotika vid lokalbehandling. Någon risk för fosterskador kan inte rimligen föreligga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn med denna exponering – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter