Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bambuterol

Klassificering: 2

Preparat: Bambec®

ATC kod: R03CC12

Substanser: bambuterol, bambuterolhydroklorid

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Bambuterol kan användas enligt ordination, om kvinnan behöver peroral behandling med beta-2-stimulerare.

Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer. Bambuterol är en prodrug till terbutalin vars säkerhet under graviditet anses styrkt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn vars mödrar angivit användning av bambuterol i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Vid astma sker oftast en kombinerad behandling, bland annat med inhalerade steroider.

Uppdaterat: 2016-04-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter