Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bariumsulfat

Klassificering: 2

Preparat: E-Z Paste, E-Z-Cat, EZ-Cat 720, EZ-Cat Dry, E-Z-Cat-Dry, EZ-HD, E-Z-HD, Ez-Pasta, Liquid polibar plus, Liquid Polibar Plus, Micropaque, Micropaque Flüssig, Mixobar® Colon, Readi-Cat 2, Tagitol V, Volumen

ATC kod: V08BA, V08BA01

Substanser: barium, bariumsulfat

Bedömning

Användning av röntgenkontrastmedel innehållande bariumsulfat kan ske under graviditet. Röntgning av gravid patient skall dock endast ske på strikt indikation. Om patienten ändå röntgats i tidig graviditet är dock inte den eventuella individuella riskökningen så stor så att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Bariumsulfat ges peroralt eller rektalt som röntgenkontrastmedel. Ingen systemisk absorption sker och bariumsulfat kan omöjligen leda till fosterskador. Röntgning av gravid patient skall ske endast på strikt indikation även om de doser, som erhålls med modern teknik, troligen inte utgör någon fara för fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn med exponering för bariumsulfat – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.