Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

BCG-vaccin

Klassificering: 2

Preparat: BCG medac, BCG-medac, BCG-medac, jauhe ja liuotin, OncoTICE, OncoTICE®

ATC kod: L03AX03

Substanser: Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), levande försvagad, Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad, Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), stam 1331, levande försvagad, Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), stam Tice, levande försvagad, tuberkelbakterier, tuberkulin renat proteinderivat (PPD)

Bedömning

BCG-vaccin som tumörbehandling bör inte ske under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är dock troligen risken för missbildning inte ökad. Däremot skulle en spridning av de levande BCG-bakterierna till fostret möjligen kunna ske. Närvaron av en generaliserad BCG-infektion i fostret torde kunna avgöras genom provtagning från amnionvätskan.

Bakgrund

BCG-vaccin som tumörbehandling används som instillation i urinblåsan vid blåscancer. En spridning av de levande BCG-bakterierna kan inte uteslutas vilket skulle kunna ge en fosterinfektion liknande den som ses vid tuberkulos. En missbildningsframkallande effekt verkar osannolik. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-02-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.