Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bedakilin

Klassificering: 2

Preparat: Sirturo, SIRTURO, TMC207

ATC kod: J04A, J04AK05

Substanser: bedakilin, bedakilinfumarat

Bedömning

Det är viktigt att tuberkulos behandlas adekvat under graviditeten, enligt gällande riktlinjer. Erfarenheten av behandling av gravida med bedakilin är obetydlig. Behandling av gravida bör därför ske med stor återhållsamhet.

Bakgrund

Bedakilin hämmar mykobakteriellt adenosintrifosfat (ATP) -syntas, ett essentiellt enzym för energiproduktion hos Mycobacterium tuberculosis. Läkemedlet används tillsammans med andra substanser för att behandla multiresistent tuberkulos [1-2]. Erfarenheten av behandling under graviditet saknas i litteraturen, förutom en fallrapport [3]. Djurstudier har dock inte visat några negativa effekter på fosterutvecklingen [1].

Uppdaterat: 2018-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. SIRTURO. CHMP assessment report; 2013-12-19 http://goo.gl/sqvrQO
  2. Centers for Disease Control and Prevention. Provisional CDC guidelines for the use and safety monitoring of bedaquiline fumarate (Sirturo) for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis. MMWR Recomm Rep. 2013;62:1-12. PubMed
  3. Jaspard M, Elefant-Amoura E, Melonio I, De Montgolfier I, Veziris N, Caumes E. Bedaquiline and Linezolid for Extensively Drug-Resistant Tuberculosis in Pregnant Woman. Emerg Infect Dis. 2017;23(10):1731-32. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter