Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bekaplermin

Klassificering: 2

Preparat: Regranex

ATC kod: D03AX06

Substanser: bekaplermin

Bedömning

Bekaplermin bör försiktigtvis inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns det inga skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Även vid utbredd användning av bekaplermin är systemisk absorption ringa och det är inte sannolikt att en fosterpåverkan skall kunna ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter