Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beklometason – intranasalt

Klassificering: 1

Preparat: Becotide® Nasal

ATC kod: R01AD01

Substanser: beklometason, beklometasondipropionat, beklometasondipropionat (vattenfritt), beklometasondipropionatmonohydrat

Bedömning

Beklometason nässpray kan användas under graviditet i normal dosering utan ökad risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Viss systemisk absorption sker efter tillförsel av beklometason intranasalt. Det är dock osannolikt att läkemedlet skulle ha negativa effekter på fostret i normal dosering.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 171 barn vars mödrar har rapporterat användning av beklometason som nässpray (Becotide Nasal) under graviditeten. Tre barn hade någon missbildning vilket sammanfaller med det förväntade antalet (3-4 förväntade). Ett barn hade syndaktyli, ett hade ventrikelseptumdefekt och ett hade ett ospecificerat hjärtfel.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter