Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensalkon

Klassificering: 1

Preparat: Dettolmed

ATC kod: D07XB02, D08AJ01

Substanser: bensalkonium, bensalkoniumklorid

Bedömning

Lokal behandling med bensalkon kan utan risk ske under graviditet.

Bakgrund

Bensalkon är ett desinfektionsmedel som används för rengöring av små sår. Substansen absorberas endast i mycket liten utsträckning. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas. Djurstudier har dock inte visat skadliga effekter på fostret. Genom sitt begränsade indikationsområde desinfektion av små ytliga skador finns rimligen ingen risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn vars mödrar rapporterat användning av bensalkon i tidig gravidditet. Inget av barnen hade någon missbildnngsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter