Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensatropin

Klassificering: 2

Preparat: Benztropine Mesylate

ATC kod: N04AC01

Substanser: bensatropin, bensatropinmesilat

Bedömning

Om indikation för bensatropinbehandling föreligger bör denna kunna genomföras även under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i vilket fall knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av bensatropin under graviditet är begränsade. Antikolinerga läkemedel har inte satts i samband med teratogena risker.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter