Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensoylperoxid

Klassificering: 1

Preparat: Basiron® AC, Basiron® AC Wash, Brevoxyl, Duac®, Epiduo, Stioxyl

ATC kod: D10AD53, D10AE01, D10AF51

Substanser: bensoylperoxid

Bedömning

Bensoylperoxid som aknebehandling kan utan risk ske under graviditet.

Bakgrund

Bensoylperoxid används lokalt vid aknebehandling. Någon systemisk absorption som skulle kunna leda till fosterskada sker inte. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 fall med denna exponering. Ett av barnen hade Downs syndrom.

Bensoylperoxid ingår även tillsammans med adapalen i preparatet Epiduo som också används för lokalbehandling. Mödrar till fyra barn uppgav att de använt denna kombination under tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.