Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Benzydamin

Klassificering: 1

Preparat: Andolex, Bertolix, Coldamin, Coldyx citron, Coldyx honung-apelsin, Zyx apelsin & honung, Zyx citron, Zyx eukalyptus, Zyx mint

ATC kod: A01AD02, R02AX03

Substanser: bensydamin, bensydaminhydroklorid

Bedömning

Benzydamin för lokal behandling i munhåla och svalg torde utan risk för fosterpåverkan kunna användas under graviditet i normal dosering.

Bakgrund

Benzydamin används endast lokalt i munhåla och svalg. Den systemiska absorptionen är mycket låg och torde inte innebära någon tänkbar risk för fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 25 fall där modern uppgivit användning av benzydamin under tidig graviditet, ett av barnen hade en missbildning (0-1 förväntat), ett ospecifikt hjärtfel. Det är osannolikt att hjärtfelet hade något med exponeringen att göra.

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.