Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betain

Klassificering: 1

Preparat: Cystadane, CYSTADANE

ATC kod: A16AA06

Substanser: betain

Bedömning

Betain torde utan risker kunna användas under graviditet.

Bakgrund

Betain används vid homocystinuri som en metylgivare för att överföra homocystein till metionin. Ingen erfarenhet över användning under graviditet finns men det är knappast rimligt att preparatet skulle kunna vara fosterskadande.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn vars mödrar uppgivit att de använt betain under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter