Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betanekol

Klassificering: 2

Preparat: Bethanechol Chloride, Bethanechol Chloride Sun Pharmaceutical Industries Inc., Myocholine

ATC kod: N07AB02

Substanser: betanekol, betanekolklorid

Bedömning

Betanekol är en potent kolinerg substans som på grund av sin verkningsmekanism bör undvikas under graviditet. Teratogen påverkan finns inte undersökt. Om exponering skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Betanekol är en potent stimulator av muskarinlika receptorer som inte bryts ned av kolinesteras och därför har längre duration än t.ex. acetylkolin. Indikationen är stimulering av atonisk urinblåsa. Inga studier av användning under graviditet har kunnat lokaliseras. Det är inte känt om betanekol passerar placenta.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.