Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bibrokatol

Klassificering: 1

Preparat: Noviform®

ATC kod: S01AX05

Substanser: bibrokatol

Bedömning

Ögonsalva med bibrokatol kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Ögonsalva med bibrokatol innebär ingen risk för absorption och därigenom inte heller för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn vars mödraruppgivit användning av ögonsalva innehållande bibrokatol. Barnen saknade missbildningsdiagnos

Uppdaterat: 2015-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter