Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bifonazol

Klassificering: 2

Preparat: Mycosporan

ATC kod: D01AC10

Substanser: bifonazol

Bedömning

Bifonazol för utvärtes behandling kan användas under graviditeten. Vid återkommande besvär eller om stora ytor behöver behandlas under längre tid, ska dock läkare kontaktas. I de fallen är viss återhållsamhet motiverad.

Bakgrund

Bifonazol används för utvärtes behandling, och vid sådan användning är den systemiska absorptionen låg, men sannolikt större än för andra imidazoler. Bifonazol har inte visats ha någon teratogen effekt. En påverkan på östrogensyntesen generellt och i placenta vid låga koncentrationer har dock påvisats in vitro. Det har dock inte funnits några kliniska indikationer som tyder på att bifonazol, eller andra imidazoler, har någon negativ påverkan på fostret. En epidemiologisk studie rapporterade visserligen om en ökad risk för missfall efter användning av mikonazol och klotrimazol (båda imidazolderivat), men resultaten var inte entydiga, och författarna valde själva att tona ner betydelsen av sina resultat.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn rapporterat med användning av bifonazol i tidig graviditet – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Kragie L, Turner SD, Patten CJ, Crespi CL, Stresser DM. Assessing pregnancy risks of azole antifungals using a high throughput aromatase inhibition assay. Endocr Res. 2002;28:129-40. PubMed
  2. Rosa FW, Baum C, Shaw M. Pregnancy outcomes after first-trimester vaginitis drug therapy. Obstet Gynecol. 1987;69:751-5. PubMed
  3. Czeizel AE, Rockenbauer M. A lower rate of preterm birth after clotrimazole therapy during pregnancy. Paediatr Perinat Epidemiol. 1999;13:58-64. PubMed
  4. Czeizel AE, Toth M, Rockenbauer M. No teratogenic effect after clotrimazole therapy during pregnancy. Epidemiology 1999;10:437-40. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter