Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bikalutamid

Klassificering: 3

Preparat: Baculamyl, Bicacta, Bicalustad, Bicalutamid Sandoz, Bicalutamide Bluefish, Bicalutamide Orion, Bicalutamide ratiopharm, Bicalutamide Teva, Bictamid, Bikalutamid Actavis, Bikalutamid medac, Bikalutamid Ranbaxy, Bikalutamid SUN, Casodex, Casodex®, Nycolutamid

ATC kod: L02BB03

Substanser: bikalutamid

Bedömning

Exponering för bikalutamid under graviditet är inte sannolik. Om sådan skett i tidig graviditet är risken för att ett manligt foster utvecklar hypospadi troligen betydande och risk finns för uppkomst av ett intersexuellt tillstånd. Vid sådan exponering bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Bikalutamid är ett antiandrogent preparat med användningsområde prostatacancer. Användning under graviditet är därför inte sannolik. Om exponering i tidig graviditet skett kan en påverkan på ett manligt fosters könsutveckling förväntas med i första hand uppkomst av hypospadi eller intersex.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.