Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisakodyl

Klassificering: 1

Preparat: Dulcolax, Dulcolax®, Toilax®

ATC kod: A06AB02, A06AG02

Substanser: bisakodyl

Bedömning

Bisakodyl borde utan risk kunna användas under graviditet. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Laxermedlet bisakodyl administreras som enterotabletter, suppositorier eller klysma och absorberas obetydligt. Risken för övergång till fostret med fosterskaderisk är obetydlig.

I det svenska Medicinska födelseregistret, finns 190 barn som exponerats för bisakodyl i tidig graviditet. Bland dessa barn hade tre barn någon missbildning (4 förväntade). Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter