Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Botulinserum

Klassificering: 1

Preparat: BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Botulinum Antitoxin ABE, Botulinum Antitoxin, Ovine Heptavalent

ATC kod: J06AA04

Substanser: botulinserum, botulinum antitoxin typ A, botulinum antitoxin typ B, botulinum antitoxin typ C, botulinum antitoxin typ E

Bedömning

Botulinserum bör utan risk för fostret kunna användas som antidot vid botulinusförgiftning under graviditet.

Bakgrund

Botulinserum eller antikropp finns av flera typer med olika framställningsmetoder. De är alla proteiner och endast sådana av IgG typ torde passera placenta i nämnvärd utsträckning. De har en hög specificitet för botulinustoxin och det synes osannolikt att de kan ha en fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall av behandling med botulinserum.

Uppdaterat: 2013-05-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Polo JM, Martin J, Berciano J. Botulism and pregnancy. Lancet. 1996;348:195. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.