Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Botulinumtoxin

Klassificering: 2

Preparat: Azzalure, Bocouture, Bocouture®, Botox, Dysport®, Myobloc, NeuroBloc, VISTABEL®, Xeomin

ATC kod: M03AX01

Substanser: botulinumtoxin, botulinumtoxin typ a, Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkomplex, Clostridium botulinum typ A neurotoxin, Clostridium botulinum typ B-toxin, Clostridium botulinum typ C-toxoid, clostridium botulinum, typ a, clostridium botulinum, typ b, clostridium botulinum, typ c

Bedömning

Graviditet bör inte innebära något hinder för lokal injektion av botulinumtoxin om behandlingen är nödvändig för kvinnan. Den begränsade erfarenheten motiverar dock relativt strikta indikationer. Injektioner med botulinumtoxin för kosmetiskt bruk under graviditet är olämplig.

Bakgrund

Botulinumtoxin är ett högmolekylärt komplex med lokaleffekt och som troligen inte kan passera placenta. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad [1-2]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn där exponering för botulinumtoxin uppgivits – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-12-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Brin MF, Kirby RS, Slavotinek A, Miller-Messana MA, Parker L, Yushmanova I et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxinA. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016;25:179-87. PubMed
  2. Aranda MA, Herranz A, del Val J, Bellido S, García-Ruiz P. Botulinum toxin A during pregnancy, still a debate. Eur J Neurol. 2012;19:e81-2. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.