Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brimonidin

Klassificering: 2

Preparat: Alphagan, Alphagan®, Brimonidin 2care4, Brimonidin Bluefish, Brimonidin Hexal, Brimoratio, Brymont, Combigan, Combigan®, Glaudin, MIRVASO, SIMBRINZA

ATC kod: D11AX, D11AX21, S01EA05, S01EC54, S01ED51

Substanser: brimonidin, brimonidintartrat

Bedömning

Ögondroppar eller gel med brimonidin kan troligen utan risk användas under graviditeten. Då erfarenheten av substansen under graviditet är ringa kan det dock vara klokt att iaktta viss försiktighet.

Bakgrund

Brimonidin använt som ögondroppar vid glaukom kan absorberas till cirkulationen. Det är inte sannolikt att de små mängder, som möjligen går över i blodbanan, kan utöva en fosterskadande effekt. Inga studier som undersökt detta är dock publicerade.Substansen används också i kombination med timolol (Combigan). Brimonidin finns även som gel för behandling av rosacea. Det systemiska upptaget av brimonidin från gelen är enligt tillverkaren lägre än vid behandling med ögondropparna.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 13 fall med exponering för brimonidin. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en ospecifik ögonmisbildning.

Uppdaterat: 2015-10-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.