Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromfenak - ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Yellox®

ATC kod: S01BC11

Substanser: bromfenak, bromfenaknatrium

Bedömning

Bromfenak kan utan risk ges under graviditet som ögondroppar i normal dosering.

Bakgrund

Bromfenak tillhör gruppen NSAID och används för att behandla ögoninflammation efter kataraktextraktion hos vuxna. Efter normal dosering, 1 droppe i ögonen 2 gånger dagligen, var plasmakoncentrationen av bromfenak så låg att den inte var mätbar. Bromfenak ögondroppar kan därmed ges utan riskökning till gravida.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter