Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromhexin

Klassificering: 2

Preparat: Bisolvon, Bisolvon Boehringer Ingelheim, Bisolvon Citron, Bisolvon druppels voor kinderen, Bisolvon Jordgubb, Bisolvon X, Bisolvon®, Bromhex, Bromhexin ABECE, Bromhexin Apofri, Coldmexin, Mollipect®

ATC kod: R05CB02, R05CB10

Substanser: bromhexin, bromhexinhydroklorid

Bedömning

Troligen saknar bromhexin fosterskadande effekt men viss försiktighet i tidig graviditet kan vara motiverad. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Data om användning av bromhexin eller bromhexin kombinerat med efedrin (Mollipect) under graviditet är fåtaliga i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 648 barn vars mödrar rapporterat användning av bromhexin, 1 700 av dem tillsammans med efedrin. Totalt hade 63 barn en missbildningsdiagnos (2,4%), mot 55 förväntade.

Frekvensen missbildningar var således tämligen normal men hela 28 barn hade något hjärtfel (19 förväntade), vilket är ett klart förhöjt antal (17 hade ventrikelseptumdefekt, fyra förmaksseptumdefekt, ett förmakseptumdefekt med pulmonalisartärstenos, sex ospecificerade hjärtfel). Annars sågs helt normala frekvenser: fem barn hade gom- eller läppgomspalt (3-4 förväntade), fem barn hade någon missbildning i eller kring njurarna (4 förväntade), fem barn hade hypospadi (6-7 förväntade), och ett barn hade någon kromosomavvikelse (3-4 förväntade).

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.