Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromokriptin

Klassificering: 1

Preparat: Parlodel, Pravidel, Pravidel®

ATC kod: G02CB01, N04BC01

Substanser: bromokriptin, bromokriptinmesilat

Bedömning

Bromokriptinbehandling kan utan risk ges i samband med graviditet.

Bakgrund

Det finns ett stort antal publicerade fall av användning av bromokriptin under graviditet utan att någon ökad risk för missbildning kunnat iakttas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 898 barn vars mödrar rapporterat användning av bromokriptin i tidig graviditet. Av dessa hade 20 barn någon missbildning (2,2%), vilket är nära den förväntade frekvensen (18-19 förväntade).

Det fanns inte heller någon typ av missbildningar som var överrepresenterad. Det kan noteras att 75 (8,3%) av barnen var för tidigt födda jämfört med 6,2% förväntat. Denna effekt är troligen en följd av underliggande fertilitetsrubbning. Frekvensen barn födda i flerbörd var också hög (48 barn, 5,3% mot 3,0% förväntat) vilket antyder samband med provrörsbefruktning.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Griffith RW, Turkalj I, Braun P. Outcome of pregnancy in mothers given bromocriptine. Br J Clin Pharmacol 1978;5:227-31. PubMed
  2. Turkalj I, Braun P, Krupp P. Surveillance of bromocriptine in pregnancy. JAMA 1982;247:1589-91. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter