Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Budesonid – intranasalt

Klassificering: 1

Preparat: Budesonid Mylan, Budesonid Orifarm, Desonix, Livicort, Rhinocort Aqua, Rhinocort Turbuhaler, Rhinocort® Aqua, Rhinocort® Turbuhaler®

ATC kod: R01AD05

Substanser: budesonid

Bedömning

Budesonid nässpray och näspulver kan användas under graviditet i normal dosering utan ökad risk för fostret.Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Viss systemisk absorption sker efter tillförsel av budesonid intranasalt. Det är dock osannolikt att läkemedlen skulle ha negativa effekter på fostret i normal dosering.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 4806 barn, vars mödrar har rapporterat användning av budesonid nässpray under graviditeten. Frekvensen missbildningar var möjligtvis något högre än den normala (113 barn,2,4%, mot 100 förväntade,2,1%), men detta kan mycket väl vara en slumpeffekt. Fyra barn hade en gomspalt och tre en läppgomspalt, vilket ungefärligen motsvarar de väntade antalen. Det fanns 44 barn som hade hjärtfel mot 34 förväntade. Hjärtfelen var genomgående lindriga. Ingen ökning sågs av frekvensen för tidigt födda barn (5,6% mot förväntat 6,2%) eller barn med låg födelsevikt (4,0% mot förväntat 4,4%).

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.