Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bupivakain

Klassificering: 1

Preparat: Bucain, Bupivacain 0,5 % mit Epinephrin 0,0005 % (1:200 000) JENAPHARM, Bupivacaine Accord, Bupivakain AB Unimedic, Bupivakain-fentanyl-adrenalin AB Unimedic, Bupivakain-fentanyl-adrenalin APL, Bupivakain-morfin APL, Bupivakain-Sufentanil AB Unimedic, Bupivakain-sufentanil APL, Exparel, Marcain, Marcain adrenalin, Marcain spinal tung, Marcain®, Marcain® adrenalin, Marcain® spinal, Marcain® spinal tung, Marcain-Adrenalin

ATC kod: N01AH, N01AH51, N01BB01, N01BB51, N02AA51

Substanser: bupivakain, bupivakainhydroklorid (monohydrat), bupivakainhydroklorid, vattenfri

Bedömning

Bupivakain kan utan risk för fosterskador användas under graviditet.

Bakgrund

Bupivakain kan användas under graviditet utan ökad risk för missbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn vars mödrar angivit exponering för bupivakain i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-05-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.