Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bupropion

Klassificering: 2

Preparat: Bupropion Bluefish, Bupropion hydrochloride, Bupropion Paranova, Bupropion Pharmachim, Bupropion Sandoz, Mysimba, Wellbutrin, WELLBUTRIN, Voxra, Zyban, Zyban®

ATC kod: A08AA62, N06AX12, N07BA02

Substanser: bupropion, bupropionhydroklorid

Bedömning

Tills vidare bör användning av bupropion under tidig graviditet, undvikas då erfarenheten är begränsad.

Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det kan inte uteslutas att bupropion kan ge liknande effekter.

Bakgrund

Bupropion hämmar selektivt återupptaget av noradrenalin och dopamin och används för rökavvänjning, behandling av depression samt övervikt. Ett fåtal studier av varierande studiedesign finns kring risker för missbildning hos barnet, resultaten är motsägelsefulla [1-4]. Två studier fann ingen ökad risk för missbildningar [3-4], medans två andra studier fann en viss riskökning för hjärtmissbildningar efter exponering av bupropion [1-2].

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI/SNRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är möjligt att även bupropion kan ge liknande utsättningssymptom.

När det gäller eventuella risker för påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det både fallbeskrivningar och systematiska studier.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 99 fall med exponering för bupropion. Två barn hade någon missbildningsdiagnos mot 1-2 förväntade. Ett av barnen hade en ventrikelseptumdefekt och ett ospecificerat hjärtfel samt hypospadi. Missbildningsfrekvensen var således inte ökad, men hela 13 barn (6 förväntade) var för tidigt födda.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Louik C, Kerr S, Mitchell AA. First-trimester exposure to bupropion and risk of cardiac malformations. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014;23(10):1066-75. PubMed
  2. Alwan S, Reefhuis J, Botto LD, Rasmussen SA, Correa A, Friedman JM et al. Maternal use of bupropion and risk for congenital heart defects. Am J Obstet Gynecol. 2010;203:52e1-6. PubMed
  3. Cole JA, Modell JG, Haight BR, Cosmatos IS, Stoler JM, Walker AM. Bupropion in pregnancy and the prevalence of congenital malformations. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007;16:474-84. PubMed
  4. Chun-Fai-Chan B, Koren G, Fayez I, Kalra S, Voyer-Lavigne S, Boshier A et al. Pregnancy outcome of women exposed to bupropion during pregnancy: a prospective comparative study. Am J Obstet Gynecol 2005;192:932-936. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide, Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.