Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Buspiron

Klassificering: 2

Preparat: Anksilon, Buspar®, Buspiron 2care4, Buspiron Actavis, Buspiron Mylan

ATC kod: N05BE01

Substanser: buspiron, buspironhydroklorid

Bedömning

Försiktighet rekommenderas med användning av buspiron under graviditet.

Bakgrund

Det finns nu viss erfarenhet av buspiron under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 164 barn vars mödrar uppgivit användning av buspiron i tidig graviditet. Två barn hade någon missbildningsdiagnos (1,3%), mot 3-4 förväntade (2,1%). Ett barn hade hypospadi och ett barn hade en pes equinovarus. Missbildningsfrekvensen var således normal, men hela 18 barn (mot 10 förväntade) var för tidigt födda.

Uppdaterat: 2014-05-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.