Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Butenafin

Klassificering: 1

Preparat:

ATC kod: D01AE23

Substanser: butenafin, butenafinhydroklorid

Bedömning

Butenafin som lokalbehandling av svampinfektion torde riskfritt kunna ske under graviditet.

Bakgrund

Butenafin används lokalt vid dermatofytinfektioner vid interdigital tinea pedis orsakad av Trichiphyton. Det är osannolikt att systemisk resorption sker i tillräcklig grad för att kunna utöva en fosterskadande effekt. Inga data finns om användning under graviditet och inga fall i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter