Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Butylskopolamin

Klassificering: 2

Preparat: Buscopan, Buscopan Dragées, Buscopan Plus, Buscopan®

ATC kod: A03BB01

Substanser: butylskopolamin

Bedömning

Erfarenheterna av användning av butylskopalmin under tidig graviditet är begränsade. Det finns därför anledning att ha en viss försiktighet även om det inte finns några hållpunkter för att användning av butylskopolamin ökar risken för fosterskador. En eventuell riskökning är i vilket fall inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Få epidemiologiska data finns över butylskopolamin använt i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 50 kvinnor som rapporterat användning av butylskopolamin i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildning (ett förväntat). Ett av barnen hade hypospadi och ett trisomi 13 (vilket inte kan ha påverkats av exponering i tidig graviditet).

Uppdaterat: 2018-10-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.