Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

C1-esterashämmare

Klassificering: 2

Preparat: Berinert, Berinert®, Cinryze, Ruconest

ATC kod: B06AC01, B06AC04

Bedömning

Användning av C1-esterashämmare under graviditet bör ske med återhållsamhet då data är begränsade. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell risk i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

C1-esterashämmare används för att behandla hereditärt angioödem. Det finns både preparat utvunna ur human plasma och framställda med rekombinant DNA-teknik. Litteraturen över användning under graviditet är sparsam [1] och användning under graviditet bör ske med stor återhållsamhet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 20 barn med denna exponering – inget barn hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Czaller I, Visy B, Csuka D, Füst G, Tóth F, Farkas H. The natural history of hereditary angioedema and the impact of treatment with human C1-inhibitor concentrate during pregnancy: a long-term survey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010;152(1):44-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter