Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cadexomer

Klassificering: 1

Preparat:

ATC kod: D03AX01

Substanser: kadexomer, kadexomerjod

Bedömning

Cadexomer kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Vid behandling av stora ytor med cadexomerjod kan viss absorption ske men det är inte sannolikt att tillräcklig mängd jod skall kunna gå över till fostret för att störa dess tyreoideautveckling. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2014-04-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter