Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cannabis sativa

Klassificering: 2

Preparat: Bediol, Bedrocan, Cannabidiol Oral Solution (CBD-OS), Epidiolex, Marinol, Marinol Abbott, Marinol Bionorica Ethics, Sativex, Sativex Oromucosal

ATC kod: A04AD10, N02, N02BG, N02BG10, N03AX24

Substanser: cannabidiol, cannabis sativa, Cannabis sativa (cannabis) blad och blomma; tjockt extrakt; koldioxid (CBD), Cannabis sativa (cannabis) blad och blomma; tjockt extrakt; koldioxid (THC), Cannabis sativa (cannabis) torkad blomma, dronabinol, tetrahydrocannabinol

Bedömning

Behandling med cannabinoider bör undvikas under graviditet. Det är fortfarande oklart hur cannabis påverkar fosterutvecklingen men studier tyder på att exponering kan ha negativa effekter. Om användning skett i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Cannabinoider används för medicinskt bruk bland annat för att lindra spasticitet vid multipel skleros och för att behandla illamående vid cytostatikaterapi.

Studier har visat motstridiga resultat över hur intag av cannabinoider under graviditet påverkar barnen. Analyserna kompliceras ofta av samtidigt blandmissbruk och sociala problem. Det finns undersökningar som har visat ökad risk för fosterskador, tillväxthämning, för tidig födsel, försämrad kognitiv utveckling vid flera års ålder och även malignitet hos barnen. Det är dock svårt att dra slutsatser. Teoretiskt är cannabinoidernas verkan på hjärnan mycket komplexa och det är inte möjligt förutse deras inverkan på fosterhjärnans utveckling.

Cannabinoider är mycket fettlösliga och ansamlas därför i fettvävnad samt hjärna. De kvarstannar under lång tid i kroppen.

I djurförsök med cannabispreparatet Sativex, har inga teratogena effekter setts men minskad överlevnadsgrad hos avkomman.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars mor uppgivit användning av cannabis i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2019-08-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Use of cannabis in pregnancy. United Kingdom National Teratology Information Service. http://www.toxbase.org/Specialist-areas/Exposure-in-pregnancy/ Hämtad 2013-01-15.

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.