Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Capecitabin

Klassificering: 3

Preparat: Capecitabin Actavis, Capecitabin STADA, Capecitabine Accord, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine medac, Capecitabine Orion, Capecitabine Sandoz, Capecitabine SUN, Capecitabine Teva, Ecansya, Xalvobin, Xeloda®

ATC kod: L01BC06

Substanser: kapecitabin

Bedömning

Capecitabin givet under tidig graviditet innebär troligtvis en betydande risk för fosterskada, men det är svårt att uttala sig om riskens storlek. Om exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Exponering i andra eller tredje trimestern tycks framförallt utgöra en hög risk för dålig tillväxt, men tillförlitliga data saknas till stor del. Graviditet som inträffat efter avslutad behandling är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Capecitabin är ett förstadium till 5-fluorouracil. Det används vid metastaserande kolorektal cancer och användning under graviditet är därför osannolik. 5-fluorouracil har satts i samband med allvarliga missbildningar efter användning i tidig graviditet och samma bör gälla för capecitabin, även om ingen erfarenhet av exponering under graviditet finns.

In vitro- och djurstudier tyder också på att capecitabin eventuellt kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn med exponering för pyrimidinanaloger – barnen hade ingen missbildningsdiagnos. Inget av barnen var exponerade för capecitabin.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Doll DC, Ringenberg QS, Yarbro JW. Management of cancer during pregnancy. Arch Intern Med. 1988;148:2058-64. PubMed
  2. Stephens JD, Golbus MS, Miller TR et al. Multiple congenital anomalies in a fetus exposed to 5-fluorouracil during the first trimester. Am J Obstet Gynecol 1980;137:747-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.