Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cascara-sagrada

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: cascara-sagrada

Bedömning

Cascara-sagrada torde utan risk kunna användas under tidig graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

I en studie fann man 53 kvinnor, som använt cascara och 21, som använt casanthrol. Tre respektive två barn föddes med missbildningar, vilket är nära förväntade antal. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra rapporterade barn vars mödrar använt detta preparat. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-06-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter