Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Caspofungin

Klassificering: 2

Preparat: Cancidas®, Caspofungin Mylan, Caspofungin Teva, Kaspofungin Lorien

ATC kod: J02AX04

Substanser: kaspofungin, kaspofunginacetat

Bedömning

Erfarenhet av caspofungin under graviditet saknas till stor del. Caspofungin bör tills vidare undvikas under graviditet utom på stark indikation. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Caspofungin är ett medel, som användes vid allvarliga svampinfektioner. Användning under graviditet måste vara sällsynt och inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.