Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefalotin

Klassificering: 2

Preparat: Cefalotin, DBL Cephalothin Sodium for Injection

ATC kod: J01DB03

Substanser: cefalotin, cefalotinnatrium

Bedömning

Det finns inget skäl att tro att cefalotin skulle vara fosterskadande men erfarenheter av exponering under graviditet saknas i stort sett.

Bakgrund

Gemensamt för cefalosporiner

Användning av cefalosporin under graviditeten anses inte öka risken för fosterskador. Som vid all antibiotikaanvändning måste man dock överväga möjligheten att en underliggande infektion kan vara förenad med ökad fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 566 barn vars mödrar rapporterat användning av cefalosporinpreparat i tidig graviditet. Av dem hade 54 (mot 53 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,1%), vilket sammanfaller med väntevärdet. Sju barn hade hydronefroser (3-4 förväntat), vilket är en något förhöjd frekvens som mycket väl kan bero på slumpen. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.

Specifikt om cefalotin

Cefalotin var det första cefalosporinet som introducerades. Inga exponeringar för cefalotin finns i födelseregistret.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen cefalosporiner är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för cefalotin var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.