Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ceftarolinfosamil

Klassificering: 2

Preparat: Zinforo

ATC kod: J01DI02

Substanser: ceftarolinfosamil, ceftarolinfosamilättiksyrasolvatmonohydrat

Bedömning

Det är inte sannolikt att användning av ceftarolinfosamil under graviditet ökar risken för fosterskada, även om erfarenheterna är begränsade.

Bakgrund

Gemensamt för cefalosporiner

Användning av cefalosporin under graviditeten anses inte öka risken för fosterskador. Som vid all antibiotikaanvändning måste man dock överväga möjligheten att en underliggande infektion kan vara förenad med ökad fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 566 barn vars mödrar rapporterat användning av cefalosporinpreparat i tidig graviditet. Av dem hade 54 (mot 53 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,1%), vilket sammanfaller med väntevärdet. Sju barn hade hydronefroser (3-4 förväntat), vilket är en något förhöjd frekvens som mycket väl kan bero på slumpen. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.

Specifikt om ceftarolin

Ceftarolinfosamil ges parenteralt. Erfarenhet av behandling under graviditet är obetydlig.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen cefalosporiner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för ceftarolin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter