Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefuroxim

Klassificering: 1

Preparat: Aprokam, Cefuroxim AB Unimedic Vial Mate, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Sandoz, Cefuroxim Stragen, Cefuroxim Villerton, Cefuroxime Stravencon, Zinacef, Zinacef (Monovial), Zinacef®, Zinnat, Zinnat®

ATC kod: J01DC02, S01AA27

Substanser: cefuroxim, cefuroximaxetil, cefuroximnatrium

Bedömning

Cefuroxim kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för cefalosporiner

Användning av cefalosporin under graviditeten anses inte öka risken för fosterskador. Som vid all antibiotikaanvändning måste man dock överväga möjligheten att en underliggande infektion kan vara förenad med ökad fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 566 barn vars mödrar rapporterat användning av cefalosporinpreparat i tidig graviditet. Av dem hade 54 (mot 53 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,1%), vilket sammanfaller med väntevärdet. Sju barn hade hydronefroser (3-4 förväntat), vilket är en något förhöjd frekvens som mycket väl kan bero på slumpen. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.

Specifikt om cefuroxim

Bland barnen som var exponerade för cefalosporinpreparat var 160 exponerade för cefuroxim. Sex barn hade någon missbildningsdiagnos mot tre-fyra förväntade – en ökning som sannolikt är slumpbetingad. Ett barn hade analatresi samt förmakseptumdefekt, ett hade gomspalt, ett hydronefros, ett diafragmabråck och två barn hade syndaktyli.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen cefalosporiner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för cefuroxim var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.